In ‘trainingsland’ is e-learning een veelbesproken onderwerp.

E-learning heeft zeker een aantal voordelen.  Je kunt de kennis van je medewerkers op veel gebieden op een flexibele manier verhogen. Medewerkers kunnen leren wanneer ze willen en kunnen inloggen en verder gaan waar ze de vorige keer gestopt zijn. Je bespaart uiteraard tijd. Zowel reistijd (en niet te vergeten reiskosten), maar ook trainingstijd. Want klassikaal moet de snellere leerling wachten op de leerling die wat meer tijd nodig heeft. En het cursusmateriaal is makkelijk up-to-date te houden, waardoor de informatie altijd actueel is.

Er hangen ook zeker een aantal nadelen aan. Je vraagt een bepaalde discipline van je medewerkers. Om zelf het initiatief te nemen regelmatig in te loggen en de cursus af te ronden. Verder vraagt het een investering van de organisatie om te zorgen dat er voldoende beschikbare soft- en hardware is.

Wat we niet moeten vergeten is dat leren een sociaal proces is. Het is belangrijk dat medewerkers ook de ruimte te krijgen om met medestudenten te communiceren en samen te werken om kennisverwerking  en –ontwikkeling te optimaliseren.

E-learning kan, indien het op de juiste manier ingezet wordt, zeker nuttig zijn voor de organisatie. Vooral indien er behoefte is aan het verhogen van kennis of vaardigheden. Maar als het aankomt op team ontwikkeling is dit uiteraard geen geschikte tool. Bij team ontwikkeling komt het neer op leren samen te werken, het verbeteren van de communicatie en het verhogen van het onderlinge vertrouwen. En dit kun je alleen bereiken om samen met elkaar aan de slag te gaan tijdens een workshop of training.

Deurne, 4 september 2017

Suzanne van Driel-van Bussel

Blog Change2succeed

Veel medewerkers zijn door hun leidinggevenden vaak ontmoedigd in het nemen van initiatief. Dit heeft ertoe geleid dat het vertrouwen een tik heeft opgelopen en de persoonlijke ontwikkeling achter is gebleven. We weten allemaal dat als je medewerkers wilt ontwikkelen je ze de kans moet geven om zelf zaken te bedenken en op te lossen, en dus ook fouten maken.

Om medewerkers dus beter te laten functioneren en efficiency en productiviteit te verhogen moeten ze vertrouwen in hun eigen kunnen hebben. Hiervoor is het belangrijk om te zorgen dat ze hun eigen kwaliteiten zien en herkennen. Men zit dan beter in zijn vel en wil zich verder ontwikkelen.

Als vervolgens ook de medewerkers dit onderling van elkaar weten dan gaat het team beter presteren en ga je een vliegwiel effect krijgen.

Het is heel vanzelfsprekend dat hierbij een methode/taal een waardevol middel is om dit proces in gang te zetten. Combineer dit met een informele manier van leren en toepassen en het begin is gemaakt.

Andrew en Andy Lothian hebben in de jaren negentig hiervoor Insights discovery® ontwikkeld, gebaseerd op de theorie van Carl Gustav Jung. Deze geeft inzicht in persoonlijke voorkeuren. Met de vier kleuren die de voorkeursstijlen aangeven. Hierbij kun je dan de kenmerken zowel op een goed moment als een slecht moment snel herkennen en er vervolgens ook op anticiperen.

Zeker als veranderingen aan de orde van de dag zijn, moeten we ook in medewerkers blijven investeren om zo de stap te maken voor de toekomst.

 

Deurne, 23 juli 2017

Maarten van Bussel

Teameffectiviteit en Insights.

 

Als binnen je eigen bedrijf of het bedrijf waar je werkt iedereen druk is met zijn of haar ding en iedereen het gevoel heeft dat er nog wel zaken te verbeteren zijn, is het wellicht tijd om te gaan investeren in de medewerkers.

 

Er is vaak al veel te halen uit persoonlijke effectiviteit, maar daarnaast ook zeker uit de samenwerking in de diverse teams. Dit van hoog tot laag door de organisatie, dus zowel het management team als de operationele afdelingen hebben behoefte aan een tool die hun helpt hun eigen effectiviteit te verhogen.

 

Ik ben van mening dat Insights hierbij een geweldig mooi en nuttig hulpmiddel is, wat op alle niveaus en disciplines binnen een organisatie gebruikt kan worden om de effectiviteit te verbeteren. Insights is gebaseerd op enerzijds de bij vele bekende Discovery kleurentheorie en anderzijds op de Jungiaanse voorkeuren. De combinatie geeft een goed en betrouwbaar inzicht in iemands voorkeuren. Dit geeft een ieder de handvaten om de ander beter te begrijpen (waarom doet of zegt iemand dat?) en beter te communiceren.

 

Insights is voor iedereen snel te leren en geeft je daarmee de mogelijkheid ook snel het rendement ervan te ervaren. Verder kan het erg goed ingezet worden met zaken als coaching en gerelateerde zaken.

 

In mijn ogen zeker de moeite om er eens naar te kijken en je te laten adviseren wat Insights niet alleen voor jou persoonlijk maar ook voor jou organisatie kan betekenen.

 

Deurne, 16 april 2017.

Maarten van Bussel

Teameffectiviteit

 

Ik kwam laatst deze tekst weer tegen

 

CFO asks CEO: ''What happens if we invest in developing our people and then they leave us?''

CEO:'' What happens if we don't, and they stay?''

  

Als in een organisatie blijkt dat een of meerdere medewerkers kennis tekort komen op vaktechnisch gebied, dan wordt er al snel gekeken naar een cursus of opleiding voor dit kennis tekort. Maar hoe zit dit als er een tekort is met bepaalde competenties of als de teamspirit niet optimaal is of je medewerkers niet lekker in hun vel zitten? Waarom werkt het ene team als een goed geoliede machine en past zich makkelijk aan bij veranderingen terwijl het andere team blijft hangen?

 

De wereld om ons heen verandert en dus moeten de bedrijven mee veranderen. Hierdoor wordt er van medewerkers en teamleden vaak meer dynamiek, flexibiliteit en communicatie gevraagd. Hierdoor is het dus niet alleen belangrijk om medewerkers te hebben met veel vaktechnische kennis, maar dat je dus een team hebt dat effectief samenwerkt. En dat betekend dat het als bedrijf ook verstandig is om hierin te investeren.

 

Wij van Change2succeed bieden maatwerk trajecten aan waarin we met behulp van Insights gaan werken. Niet saai terug de schoolbanken in, maar gezellig met elkaar dingen ervaren en beleven. Maar tegelijk ook ontwikkelen en leren!

 

Deurne, 12 juni 2017

Suzanne van Driel-van Bussel

Het nieuwe leren... Wat is dat nu eigenlijk?

Wikipedia omschrijft het als volgt: een Nederlands onderwijsconcept waarbij van leerlingen wordt gevraagd zelf verantwoordelijkheid te leren, samen met andere. Maar ja, dat zegt nog niet zoveel. Het nieuwe leren gaat ervan uit dat iedereen van nature graag dingen wil leren. Door een omgeving te creëren waarin je wordt uitgedaagd, wordt deze natuurlijke motivatie aangesproken. Je kunt experimenteren, ontdekken en zo tot eigen ervaringen komen. En je doet het samen! Dus buiten het onderwerp dat word behandeld, worden ook je sociale en communicatieve vaardigheden aangesproken.

Er is veel te doen geweest over het nieuwe leren de afgelopen jaren. En zijn uiteraard voorstanders maar ook tegenstanders. Voorstanders zeggen dat onze maatschappij verandert en we dus mee moeten veranderen. Hierdoor wordt verlangd dat mensen flexibeler zijn, maar ook leerresultaten moeten flexibeler zijn. Ze moeten door de persoon vanuit diverse invalshoeken kunnen worden geactiveerd en aangesproken. Ook willen we dat datgene wat we geleerd hebben niet alleen toepasbaar is op 1 situatie, maar we willen dingen leren die we in meerdere situaties toe kunnen passen. En bovendien moeten we weten wat we met datgene dat we geleerd hebben, kunnen doen. Wanneer en onder welke omstandigheden kunnen of moeten we het toepassen. Het nieuwe leren speelt hierop in.

Tegenstanders hebben ook een aantal argumenten. Ze zeggen dat het niet wetenschappelijk onderbouwt is en is bedacht vanuit een ideologische gedachte. Dat het erg arbeidsintensief is en het zou leiden tot slechte onderwijsresultaten. Leraren zijn er vaak van overtuigd dat het de essentie van hun taak is om kennis over te dragen, leerstof te verklaren en uit te leggen. Bovendien weten leraren gewoonweg niet hoe ze op een zinvolle en hanteerbare manier invulling kunnen geven aan het nieuwe leren.

Maar in de praktijk blijkt dat leerlingen gemotiveerder en geïnteresseerder zijn, als ze iets te zeggen hebben over hoe het leerproces wordt ingericht. Door zelf beslissingen te mogen nemen, kunnen ze het leren gemakkelijker afstemmen op hun voorkennis en eigen behoefte en belangstelling. En door samen te werken, kunnen leerlingen elkaar stimuleren en helpen. Bovendien blijft datgene dat geleerd is beter in je hoofd zitten, omdat je het gevoelt hebt. En niet alleen gehoord.

 

Deurne, 31 augustus 2015

Suzanne van Driel-van Bussel

 

Pagina 2 van 2

Please publish modules in offcanvas position.