Het nieuwe leren

Het nieuwe leren... Wat is dat nu eigenlijk?

Wikipedia omschrijft het als volgt: een Nederlands onderwijsconcept waarbij van leerlingen wordt gevraagd zelf verantwoordelijkheid te leren, samen met andere. Maar ja, dat zegt nog niet zoveel. Het nieuwe leren gaat ervan uit dat iedereen van nature graag dingen wil leren. Door een omgeving te creëren waarin je wordt uitgedaagd, wordt deze natuurlijke motivatie aangesproken. Je kunt experimenteren, ontdekken en zo tot eigen ervaringen komen. En je doet het samen! Dus buiten het onderwerp dat word behandeld, worden ook je sociale en communicatieve vaardigheden aangesproken.

Er is veel te doen geweest over het nieuwe leren de afgelopen jaren. En zijn uiteraard voorstanders maar ook tegenstanders. Voorstanders zeggen dat onze maatschappij verandert en we dus mee moeten veranderen. Hierdoor wordt verlangd dat mensen flexibeler zijn, maar ook leerresultaten moeten flexibeler zijn. Ze moeten door de persoon vanuit diverse invalshoeken kunnen worden geactiveerd en aangesproken. Ook willen we dat datgene wat we geleerd hebben niet alleen toepasbaar is op 1 situatie, maar we willen dingen leren die we in meerdere situaties toe kunnen passen. En bovendien moeten we weten wat we met datgene dat we geleerd hebben, kunnen doen. Wanneer en onder welke omstandigheden kunnen of moeten we het toepassen. Het nieuwe leren speelt hierop in.

Tegenstanders hebben ook een aantal argumenten. Ze zeggen dat het niet wetenschappelijk onderbouwt is en is bedacht vanuit een ideologische gedachte. Dat het erg arbeidsintensief is en het zou leiden tot slechte onderwijsresultaten. Leraren zijn er vaak van overtuigd dat het de essentie van hun taak is om kennis over te dragen, leerstof te verklaren en uit te leggen. Bovendien weten leraren gewoonweg niet hoe ze op een zinvolle en hanteerbare manier invulling kunnen geven aan het nieuwe leren.

Maar in de praktijk blijkt dat leerlingen gemotiveerder en geïnteresseerder zijn, als ze iets te zeggen hebben over hoe het leerproces wordt ingericht. Door zelf beslissingen te mogen nemen, kunnen ze het leren gemakkelijker afstemmen op hun voorkennis en eigen behoefte en belangstelling. En door samen te werken, kunnen leerlingen elkaar stimuleren en helpen. Bovendien blijft datgene dat geleerd is beter in je hoofd zitten, omdat je het gevoelt hebt. En niet alleen gehoord.

 

Deurne, 31 augustus 2015

Suzanne van Driel-van Bussel

 

Please publish modules in offcanvas position.